Freelancer na zlecenie

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi pracuje bez etatu. Jest to po części spowodowane niekorzystną polityką zatrudnienia w naszym kraju, a po części tym, że freelancer to zawód nowy, odpowiadający potrzebom przyszłości.
Freelancer to osoba pracująca na zlecenie, bez stałej umowy i bez etatu, specjalizująca się w danej dziedzinie. Freelancerzy pracują najczęściej w branżach artystycznych, wymagających twórczego myślenia i kreatywności. Są to więc graficy, dziennikarze, fotograficy, copywriterzy, informatycy. „Łapią” oni swoje zlecenia głównie dzięki kontaktom utrzymywanym przez internet, szczególnie przez portale społecznościowe.