Zaawansowany projekt IT

Zastanawiasz się być może dlaczego mimo tego, że pracujesz z profesjonalistami, ciężko wyznaczyć realny termin realizacji i uniknąć znienawidzonych opóźnień? Jak to się dzieje, że oddajesz projekt IT nawet z kilkumiesięcznym poślizgiem? Najpierw trzeba zastanowić się, czy wyeliminowanie tego błędu jest w ogóle osiągalne w naszej rzeczywistości. Według badań przeprowadzonych przez PMI, nawet czterdzieści procent przedsięwzięć jest przerywanych ze względów operacyjnych, a tymczasem harmonogram ulega zmianom w niemal dziewięćdziesięciu procentach przypadków. Jakie są zewnętrzne czynniki powodujące opóźnienia?

Z pewnością zmiany zachodzące w prawie, zmiana zarządzania w firmie, czyli na przykład restrukturyzacja oraz oczywiście zmiany na rynku. Często nawet co trzeci projekt IT traci rację bytu już w fazie początkowej. W kwestii wewnętrznej to brak motywacji zespołu, kiepskie szacowanie deadline’u, brak ściśle wyznaczonych priorytetów i brak poprawnej komunikacji z klientem zlecającym projekt IT. Wynika z tego, że w pierwszej kolejności należy poprawić komunikację zarówno w pionie zleceniodawca-firma, jak i wewnątrz zespołu, bo to właśnie przez braki w porozumieniu odnotowuje się największe problemy.